O federacjach

W Szkole Nurkowej DiveSchool szkolimy w 2 różnych systemach.


SSI - Scuba Schools International
IANTD - International Association of Nitrox and Technical Divers

SSI - Scuba Schools International

Scuba Schools International jest organizacją o światowym zasiegu wydającą certyfikaty nurkowe i wspierającą szkolenie nurków. jesteśmy powszechnie uznawani za innowacyjnego lidera w dziedzinie szkolenia nurków, tworzymy najwyższej jakości programy treningowe, standardy i materiały szkoleniowe dla wszystkich poziomów edukacji nurka.

Jakość SSI

Organizacja SSI jest nastawiona na zapewnienie usług najwyższej jakości. Instruktorzy SSI mogą szkolić jedynie w powiązaniu z Placówkami Szkoleniowymi SSI, które podlegają szczegółowej kontroli, aby spełnianiały wyznaczone przez SSI standardy. W czasie prowadzonych zajęć szkoleniowych w wodach otwartych Instruktorzy SSI stosują opracowaną przez nas, wyjątkowo efektywną metodę szkoleniową zwaną Comfort Through Repetition (Komfort Poprzez Powtarzanie). Umiejętności nurkowe stają się drugą naturą, byś podczas nurkowania mógł zrelaksować się i w pełni czerpać przyjemność z przebywania pod wodą. SSI jest jedyną organizacją na rynku nurkowym oferującą tak wysoki poziom kontroli jakości i zaufania. Oznacza to, iż możesz w pełni zaufać każdej osobie związanej z Scuba Schools International. Ponad 2,000 ośrodków w ponad 90 krajach – twój certyfikat będzie uznany w każdym miejscu, w którym tylko zapragniesz zanurkować!

SSI cieszy się w Europie opinią organizacji szkoleniowej najwyższej jakości. Kilka uniwersytetów oraz szkół oferuje Programy Szkoleniowe SSI. Trzy programy SSI dla nurków i dwa programy dla Dive Leaders otrzymały certyfikat Narodowego Instytutu Norm, potwierdzający, że spełniają one normy europejskie. Od 2005 szkolenia SSI posiadają certyfikaty potwierdzające spełnienie Europejskich Norm (EN 14153-1 doo -3 dla nurków oraz 14413-1 do -2 dla instruktorów nurkowania). Dzięki temu na certyfikatach (C-card) SSI może być umieszczone EUF Quality Logo, co podnosi ich rangę, gdyż tylko kilka certyfikatów na rynku nurkowym może się nim szczycić.

W 1985 Dick Rutkowski (który wcześniej był szefem szkolenia NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration i dla nich opracował nitroksowe programy szkoleniowe) zakłada IAND (International Association of Nitrox Divers), która rozpoczyna regularne szkolenie nurków rekreacyjnych w zakresie nitroksu (PADI dopiero 11 lat później). Jest pierwszą federacją, która certyfikuje nurków nitroksowych.

W 1991 IAND opracowuje pierwsze standardy nadawania uprawnień nurkom używającym innych mieszanin niż powietrze (nitroks i trimiks). Również w 1991 roku IANTD jest pierwszą federacją oferującą programy szkoleniowe w nurkowaniach technicznych: Deep Air, Cave and Wreck Penetration, Rebreathers.

W 1992 IAND łączy się z EATD (European Association of Technical Divers) i powstaje IANTD (International Association of Nitrox and Technical Divers).

W 1995 roku IANTD było pierwszą organizacją oferującą ubezpieczenie dla instruktorów szkolących nurków technicznych.

Praktycznie w każdym aspekcie nurkowania jest to organizacja dzięki której rozwój nurkowania znacznie się przyśpieszył. Wprowadza ona nowości i nowe standardy na długo przed innymi federacjami.

Obecnie jest jedyną federacją techniczną która oferuje szkolenia na każdy produkowany typ rebreathera (powyżej 100 sztuk wyprodukowanych).

Jeśli chcesz się szkolić technicznie wybór jest prosty - IANTD.

IANTD - International Association of Nitrox and Technical Divers

//]]>