Advanced Nitrox Diver

Normoxic Trimix
19 września 2018
Recreational Trimix
19 września 2018

Advanced Nitrox Diver

Cel kursu:

 1. Program polega na rozwijaniu umiejętności i poszerzaniu wiedzy nurka dotyczącej użycia mieszanin typu EANx w nurkowaniu rekreacyjnym.
 2. Dodatkowo rozwija sprawność nurka pod wodą i daje lepsze zrozumienie zasad nurkowania przy użyciu mieszanin o wyższej zawartości tlenu
 3. Program uczy wykorzystania mieszanin o wyższej zawartości tlenu w zakresie od 21% do 50%
 4. Program przygotowuje nurka do nurkowań na maksymalną głębokość 42 metrów, w tym dekompresyjnych, z maksymalnym czasem dekompresji przyspieszanej na EAN 50 wynoszącym 15 minut

Wymagania:

 1. Kandydat musi posiadać certyfikaty IANTD EANx Diver oraz Deep Diver i posiadać minimum 25 zalogowanych nurkowań lub wystarczające doświadczenie w nurkowaniu, pozwalające przekonać instruktora, że uczestnik kursu ma możliwości i wiedzę do kontynuowania szkolenia na tym poziomie
 2. Ważne badania lekarskie dopuszczające do nurkowania
 3. Ukończone 18 lat (15 lat za pisemną zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych)

Wymagania sprzętowe:

 1. Kompletny sprzęt kursanta odpowiedni do warunków i planowanych nurkowań
 2. Butla stage wraz z automatem (czystość tlenowa)
 3. Szpulka/kołowrotek i bojka
 4. Możliwość wypożyczenia kompletnego sprzętu zarówno w konfiguracji rekreacyjnej jak i technicznej

Przebieg szkolenia:

 1. Zajęcia teoretyczne zakończone egzaminem pisemnym
 2. Poprawne konfigurowanie sprzętu SCUBA
 3. Teoria dekompresji
 4. Kompleksowe planowanie nurkowań w oparciu o tabele oraz dekoplanery

Czas trwania kursu:

 1. Minimum 4 dni lub 2 weekendy
//]]>