Normoxic Trimix

Advanced Nitrox Diver
19 września 2018

Normoxic Trimix

Cel kursu:

Program przygotowuje do nurkowania do głebokości 60m z wykorzystaniem mieszanek trimixowych o zawartości tlenu nie mniej niż 21%

Wymagania:

 1. IANTD Advanced EANx Diver lub równoważny
 2. Stress & Rescue
 3. CPR - pierwsza pomoc
 4. Oxygen Provider
 5. Dla nurków z certyfikatem Technical Diver stosuje się uproszczony program szkoleniowy
 6. Wykonane minimum 100 nurkowań, z których przynajmniej 30 głębszych niż 27m lub wystarczające doświadczenie w nurkowaniu technicznym , aby przekonać Instruktora, że kandydat ma możliwości i wiedzę wystarczającą do kontynuowania szkolenia na tym poziomie
 7. Ukończone 18 lat
 8. Ważne badania lekarskie dopuszczające do nurkowania

Wymagania sprzętowe:

 1. Kompletny sprzęt kursanta w konfiguracji technicznej
 2. Butle stage wraz z automatami (czystość tlenowa)

Przebieg szkolenia:

 1. Zajęcia teoretyczne zakończone egzaminem pisemnym
 2. Kompleksowe planowanie nurkowań w oparciu o tabele oraz dekoplanery
 3. Wykonanie minimum 6 nurkowań szkoleniowych (w tym 3 nurkowania trimixowe)

Czas trwania kursu:

 1. Minimum 5 dni
//]]>