Recreational Trimix

Advanced Nitrox Diver
19 września 2018
Dive Control Specialist
19 września 2018

Recreational Trimix

Cel kursu:

 1. Program ma na celu przekazanie nurkom rekreacyjnym wiedzy dotyczącej wykorzystania sztucznych mieszanin gazowych typu Trimix, w celu ograniczenia Ekwiwalentnej Głębokości Narkotycznej (END) do wartości nie większej niż 24 metry. Nurkowania mogą być wykonywane przy wykorzystaniu odpowiednich tabel lub komputerów
 2. Program IANTD Recreational Trimix Diver może być prowadzony niezależnie lub połączony z innymi programami IANTD np. AOWD, Deep Diver, EANx Diver lub Specjalizacje IANTD - Program uczy wykorzystania rekreacyjnych mieszanin gazowych z zawartością tlenu 28% do 40% oraz zawartością helu dającą END nie większe niż 24 metry
 3. Program przygotowuje nurka do nurkowań bezdekompresyjnych z wykorzystaniem Trimixu Rekreacyjnego w zakresie głębokości do 30 metrów (lub głębokości zgodnej ze stopniem wyszkolenia uczestnika kursu)

Wymagania:

 1. Kandydat musi posiadać certyfikat IANTD Advanced Open Water Diver lub równoważny, bądź przystąpić do kursu Recreational Trimix Diver połączonego z Advanced Open Water Diver
 2. Kandydat musi posiadać certyfikat IANTD EANx Diver lub równważny, bądź odbyć szkolenie EANx w ramach kursu Rec Trimix Diver
 3. Kandydat musi posiadać zalogowane minimum 15 nurkowań
 4. Ukończone 18 lat (15 lat za pisemną zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych)

Wymagania sprzętowe:

 1. Kompletny sprzęt kursanta odpowiedni do warunków i planowanych nurkowań
 2. W ramach kursu udostępniana jest dodatkowa butla stage wraz z automatem oddechowym
 3. Możliwość wypożyczenia kompletnego sprzętu zarówno w konfiguracji rekreacyjnej jak i technicznej

Przebieg szkolenia:

 1. Zajęcia teoretyczne zakończone egzaminem pisemnym
 2. Poprawne konfigurowanie sprzętu SCUBA
 3. Planowanie nurkowań
 4. Wykonanie 2 nurkowań szkoleniowych z wykorzystaniem mieszaniny Trimix
 5. Zalecane jest prowadzenie szkolenia Recreational Trimix Diver w połączeniu z kursem AOWD lub Deep Diver.

Czas trwania kursu:

 1. Minimum 3 dni (w połączeniu z innym kursem IANTD np. AOWD lub Deep Diver)
//]]>